Fastighetsförvärv!

2023-09-07

Nivika säljer fyra fastigheter till MP bolagen.

pressrealeasen här...