ISO-certifikat

2018-08-10

MP bolagen uppgraderar och vi är nu både kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 samt miljöcertifierade enligt 14001:2015.