Produktnytt!

2022-11-01

För att underlätta montering av trådstegar på plant tak kan vi idag erbjuda ett takstöd där trådstegen enkelt klickas fast.

läs mer...

Fästen för tunnlar och bergväggar har funnits i sortimentet i många år och ersätts nu av nya smartare produkter.

läs mer...