Stipendium Teknikcollege

MP bolagens stipendium 2020

2020-06-16

MP bolagens stipendium för bästa avgångselev på Teknikcollege gick i år till Simon Ek, TE 17A.

Motivering: ”Eleven har mycket goda studieresultat inom samtliga ämnen på Teknikprogrammet. Eleven är ambitiös, målinriktad och har visat stor vilja att genomföra sina tre på Njudungsgymnasiet på ett bra sätt. Eleven är en god förebild för Teknikcollege och sitt program. Eleven är en god kamrat och hjälper gärna sina klasskompisar så att även de klarar sina studier på ett bra sätt. Eleven har haft god närvaro under hela studietiden och vi ser med spänning fram emot vad eleven kommer ta sig an i framtiden.”