Placeholder image

Miljön är allt viktigare och vi påminns om detta dagligen. Vi vill göra det som är möjligt för att minska klimatpåverkan i alla led, från produktion till inköp, leveranser mm.
Ett steg på vägen är att vi nu byter till en koldioxidsnål aluminium, läs mer om detta nedan.
Vårt samlingsnamn för produkter och annat hållbarhetsarbete kallar vi för
MP bolagen Reduced

Läs mer om våra andra hållbarhetsarbeten här...

VI MINSKAR 
KLIMATAVTRYCKET
Medvetna val i hållbar riktning

Hög kvalitet är grunden för alla våra val. Vårt framtidslöfte är att ligga i framkant och tänka hållbart – samtidigt.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar med ständiga förbättringar, som att hitta förnybara material  –  och att ta vara på jordens resurser.

Aluminium går lätt att forma och tillåter även komplexa lösningar. Resultatet är lätta, smidiga och tåliga produkter som håller mycket länge.

Återvunnen aluminium minskar energiåtgången radikalt, men de tillgängliga volymerna är ännu för små. Vi sökte andra vägar att minska vårt klimatavtryck utan att ge avkall på kvalitet. Nu presenterar vi ett alternativ som tar oss en bit på väg.

Från och med nu väljer vi koldioxidsnål aluminium, som utvinns och tillverkas på ett sätt som minimerar klimatutsläppen.

Våra leverantörer har lyckats minska, optimera och ställa om, hela vägen från bauxitbrytning till förädling.

Framställningen är trimmad i grunden: för att utvinna och förädla detta aluminium används endast förnybar energi från vatten, vind och sol.

Vill du läsa med om detta fantastiska material kan du göra det i den länkade filen. 

Koldioxidsnål aluminium

Koldioxidsnål Aluminium finns nu i alla våra aluminiumprodukter, det innefattar uttagsstavar, fönsterbänkskanaler och klamringsband mm.

Se produkterna här: 

Fönsterbänkskanaler

Uttagsstavar

Klamringsband