Z4 material

Placeholder image

Z4 har fler fördelar och ersätter traditionell varmförzinkning!

Vi har  därför har vi tagit fram en trådstege tillverkad i pregalvaniserad tråd (Z4). Tråden har ytbehandlats innan svetsning och bockning. På detta sätt undviks de s k skägg som kan förekomma vid traditionell varmgalvanisering, dessutom behöver man inte transportera trådstegarna till en fabrik för ytbehandling.

Korrosionsmotståndet är bättre jämfört med doppförzinkade trådstegar och motsvarar en skikttjocklek på mer än 85 µm. Normalt så anges 60 µm som en nivå för utomhusbruk.

Vid installationer i exempelvis serverhallar väljer man med fördel trådstegar i ytbehandling Z4 med sendzimirförzinkade (MP-S) tillbehör. Då undviker man Zink Whiskers som beskrivs i det länkade PDF-dokument Zink Whiskers.

Bra miljöval - färre transporter, högre korrosionsbeständighet samt ett lägre pris!

Traditionellt varmgalvaniserad trådstege efter 1050 timmars salt-test.

Z4 trådstege efter 1050 timmars salt-test.

Testdokument