Z4-material

Placeholder image

Z4 har fler fördelar och ersätter traditionell varmförzinkning!

Därför har vi tagit fram både en kabelstege och en trådstege. Materialet har ytbehandlats innan svetsning och bockning, på detta sätt undviks de s k skägg som kan förekomma vid traditionell varmgalvanisering.
Dessutom behöver man inte transportera stegarna till en fabrik för ytbehandling. Korrosionsmotståndet är bättre jämfört med doppförzinkade stegar och motsvarar en skikttjocklek på mer än 85 μm. Normalt så anges 60 μm som en nivå för utomhusbruk.

Vid installationer i exempelvis serverhallar väljer man med fördel trådstegar i ytbehandling Z4 och kabelstegar med sendzimirförzinkade (MP-S) tillbehör. Då undviker man Zink Whiskers som beskrivs i det länkade PDF-dokument Zink Whiskers. Zink Whiskers.

Bra miljöval - färre transporter, högre korrosionsbeständighet samt ett lägre pris!

Traditionellt varmgalvaniserad trådstege efter 1050 timmars salttest.

Z4 trådstege efter 1050 timmars salttest.

Testdokument

Traditionellt varmgalvaniserad kabelstege efter 1050 timmars salttest.

Z4 kabelstege efter 1050 timmars salttest.