MP bolagen Industri AB

MP bolagen Industri AB bildades år 2000 och verksamheterna drevs innan dess i moderbolaget MP bolagen i Vetlanda AB. Den första produkten utvecklades redan 1953 och följdes av profiler till elcentraler och armaturskenor, till att nu vara kompletta system för kabelförläggning. Företaget arbetar i två affärsområden – Kabelförläggning och Pressverktyg.

Kabelförläggning

MP bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av kabelförläggning till elbranschen. Tillverkning sker i Ekenässjön utanför Vetlanda.
Målsättning är att vara en av branschens absolut bästa leverantörer avseende kvalitet, leveranssäkerhet och kundservice. Försäljning sker i ett flertal länder där Norden idag är hemmamarknaden.

Verktygstillverkning

Inom affärsområdet konstrueras och tillverkas pressverktyg med inriktning mot stora avancerade följdverktyg till bland annat fordonsbranschen.
Långsiktiga relationer, hög kvalitet och service är nyckel-
begrepp för oss.

Se mer..

 

MP bolagen Industri AB

Kabelförläggning och Pressverktyg – bolagssiffror

 

Säte Vetlanda
Organisationsnummer 556220-1656
Omsättning 2021/2022 511 Mkr
Antal anställda 106
Aktiekapital 4 Mkr
ISO-certifikat ISO 9001:2015/ISO 14001:2015
Styrelseordförande Evert Karlsson
VD Magnus Sandberg
Ekonomichef Torbjörn Hägg