Miljön är allt viktigare och vi påminns om detta dagligen. Vi vill göra det som är möjligt för att minska klimatpåverkan i alla led, från produktion till inköp, leveranser mm.

Här nedan har vi samlat de åtgärder som vi gör och kommer att göra i framtiden.

 

Vi kan inte ensamma ändra hela världen men vi kan bidra till att våra barn och framtida generationer får en bättre miljö.

 

Vi kallar detta MP bolagen Reduced

Kabelstegar, trådstegar och tillbehör i Z4-material

Det är allmänt känt att varmgalvade produkter kan sitta utomhus, men med hänsyn till miljön är tillverkningsprocessen inte skonsam. Det medför transporter till och från anläggning för varmgalvning efter tillverkning. Vi har tagit fram ett nytt material som vi kallar Z4. Plåten är färdigbehandlad från stålverket och självläker exempelvis efter håltagning. Ytbehandlingen motsvarar minimum 85 µm, jämfört med en traditionell varmgalvad produkt som normalt är max 60 µm. Vissa tillbehör kan inte tillverkas i Z4 beroende på materialtjocklek, så där får man välja varmgalvad.

Kabelstegarna med tillbehör är godkända för miljöer upp till korrosivitetsklass C4.


Bra miljöval - färre transporter, högre korrosionsbeständighet samt ett lägre pris!

Traditionellt varmgalvaniserad kabelstege efter 1050 timmars salttest.

Z4 kabelstege efter 1050 timmars salttest.

Produktion av solel
Vi har investerat i solcellsanläggningar på våra produktionsanläggningar i Ekenässjön. Vi producerar cirka 1 miljon kWh per år i våra anläggningar och för närvarande motsvarar det 35 % av vår årskonsumtion.

klicka för att se produktionen av solel

Produktionsanläggningen på Barkvägen i Ekenässjön.

Emballage

 

Kartonger väljs med FSC-märkning och dessutom har vi minskat tjockleken på vissa emballage för att både minska insatsvaran men även minska avfallet ute på byggarbetsplatser.
Byte från plast till well emballage sker löpande på passande produkter.

Aluminum med mindre klimatpåverkan

Koldioxidsnål Aluminium är ett självklart val för oss. Detta material används i produkter som fönsterbänkskanaler, uttagsstavar och klamringsband.
Vi bibehåller samma formbarhet,  kvalitet och styrka men klimatpåverkan minskar betydligt mot tidigare.
Koldioxidutsläppen per kilo aluminium minskar med 40 %, från 6,7 till 4 kilo.
För en kontorsbyggnad som behöver 100 m fönsterbänkskanaler motsvarar minskningen 1000 kilometers körning med bensinbil.

läs mer om vår koldioxidsnåla aluminium här..

Matarrör till MP Duo uttagsstavar i koldioxidsnål aluminium

Tjänstebilar
Enligt koncernens bilpolicy för tjänstebilar utvärderas bilinnehavarens körmönster och bästa val för miljön, vilket sedan spelar in i rollen för val av fordons/drivmedelstyp.

 

Laddstolpar

Laddstolpar kommer löpande att installeras för personal och besökare på samtliga av våra anläggningar. 

Ledbelysning

Ledbelysning sker löpande i våra lokaler  och vi har även närvarostyrning på områden i produktion och lager för att spara energi då ingen vistas där.

Optimering av arbetstider

I lackeringsanläggning har vi optimerat arbetstiden för att minska energiåtgången och som bonus är personalen ledig varannan fredag. Det betyder att var 10:e arbetsdag behöver vi inte starta de energikrävande ugnar. Planeringen sker så att kunderna inte skall drabbas av längre leveranstider.

Lackeringsanläggning

Återvinning av skrot

All produktion medför en viss del skrot oavsett hur avancerad den är, och att kunna återvinna skrot och avfall är en självklarhet. Inte mindre än 30 olika fraktioner sorteras ut för minsta miljöpåverkan och att kunna återvinna på ett så optimerat sätt som möjligt.