Anslutningsdon/skarvar

Samma anslutningsdon används för både infällt och utanpåliggande montage, vid infällt montage används täcklock för att dölja anslutningsstycken, L-T och X-avgreningar.

Anslutningsdon/skarvar
Category