Golvboxar

Puk Werke KG – golvboxar

Ett system som innehåller golvboxar i polyamid plast och rostfritt stål, för torr- och våtstädade golv. Locket fylls med textilmattor, plastmattor, parkett, sten m m.

Golvboxarna monteras i ingjutningslådor, datagolv eller ursparingar.

  

Här finns 230V-uttag och möjlighet att använda Mosaic-uttag. För data och media finns montageramar för alla önskemål.

subGroup