Kabelstegar

Kabelstegar är universellt användbara – såväl horisontellt som vertikalt. De är konstruerade och optimerade för kabelförläggning med speciell hänsyn till följande egenskaper:

- få tillbehör
- genomgående hålsystem (Meccano-funktion)
- enkla att montera
- hög bärighet
- maximalt skyddsdjup för kablarna.

 

subGroup