Kabelstegar

Kabelstegar är det vanligaste sättet att förlägga kabel på i Sverige. Våra stegsidor har en hålad profil så montaget av tillbehör och annat blir mycket enkelt. Många av tillbehören kan även användas till andra produktgrupper förutom kabelstegar. Detta gör att lagerhållning blir enklare ute på arbetsplatserna. Kabelstegarna finns i flera utföranden och för olika miljöer, de är tre eller sex meter långa och här nedan beskrivs de olika typerna. 

MP-S i 3- och 6 m-längd.

3-metersstegen ger en smidig hantering, speciellt i trånga utrymmen t ex kontor, butik, skolor m m. 6-metersstegen passar där längden kan utnyttjas till snabbare montering.

MP-LS6 är en stege för lättare belastning och tillverkad i 0,7 mm:s material som passar utmärkt inomhus.
Korrosivitetsklass max C2. Vikten är ca 30 % lägre än traditionell stege vilket ger fördelar både vid montering samt för miljön, då åtgången av material är lägre.

MP-TS, PZ, Z, Z4, PZ4 kraftigare stege tillverkad i 6 m längd, som ger rationellt montage i t ex industrihallar, större lagerlokaler o dyl.

MP-FZ, är den kraftigaste bland MP- kabelstegar. En förstärkt stege i 6 m längd för långa konsolavstånd, men också en stege som tål tuffare tag.

Rostfritt/syrafast

Vi har ett komplett sortiment med rostfria och syrafasta, förstärkta kabelstegar med tillbehör. Stegarna är 6 m långa och används i miljöklass max C5-I respektive C5-M. Behöver man en stege med möjlighet till långa konsolavstånd använder man förstärkt stege.

 

Kabelstegar
Category