Kabelstegar

Kabelstegar är det vanligaste sättet att förlägga kabel på i Sverige. Våra stegsidor har en hålad profil så montaget av tillbehör och annat blir mycket enkelt. Många av tillbehören kan även användas till andra produktgrupper förutom kabelstegar. Detta gör att lagerhållning blir enklare ute på arbetsplatserna.

Kabelstegarna finns i flera utföranden och för olika miljöer, de är tre eller sex meter långa och här nedan beskrivs de olika typerna. 

MP-S
En "lättstege" tillverkas i sendzimirförzinkad (20 µm) stålplåt och är lämplig i miljöklass C2. Denna kabelstege är 3 m lång, vilket gör den smidig i transport och hantering. Den finns även som 6 m om så önskas. Uppfyller EL AMA:s krav för tung kabelstege.

MP-TS, MP-Z, MP-PZ, MP-Z4, MP-Z4
Industristegar i 6 m längd med en tjockare plåt än S modellerna och ger då en högre bärighet. Dessa kabelstegar är lämpliga i större lokaler t ex industri- och lagerhallar. MP-TS tillverkas i förzinkad plåt (20 µm) och är användbar i miljöklass C2.
MP-Z4, MP-PZ4 i vårt material som vi kallar Z4, och MP-Z, MP-PZ varmförzinkad (60 µm) är användbara i miljöklass max C4.
MP-PZ och MP-PZ4 har perforerade pinnar – pinne två och fyra i var ände är slutna. Övriga stegar har enbart slutna stegpinnar. Uppfyller EL AMA:s krav för tung kabelstege.

MP-FZ
En extra förstärkt kabelstege för verkligt tuffa miljöer, som t.ex tung processindustri. Används även för långa konsolavstånd-upp till 8 m. Stegen är 6 m lång, tillverkas i varmförzinkad plåt (60 µm) och används i miljöklass max C4. Uppfyller El-AMA:s krav för förstärkt tung kabelstege.

Rostfritt/syrafast
Vi har ett komplett sortiment med rostfria och syrafasta kabelstegar. De finns i två utförande, både enligt EL-AMA:s krav för tung kabelstege och även för förstärkt tung kabelstege. Stegarna är 6 m långa och används i miljöklass max C5-M.

Kabelstegar
Category