Profiler/skenor

Profilerna introducerades från början till elcentraler, men används idag som universalprodukter där standardlösningar saknas, t.ex som klamringsunderlag för kabel. Programmet är bredare idag, här finns t.ex. klamringsband och montageprofiler för klamring på vägg. Vi har även ankarskenor, som är ett kraftigare system för så kallade rackmontage eller kraftigare stombyggnad.

subGroup