2018 – Arena Stockholm

Nya studenternas IP och Södra Åstråket
Ny arena byggs i parkmiljö med ca 8000 sittplatser för fotboll. MP levererar i nuläget huvudsakligen stegar och rännor.

Placeholder image