2018 – Consido tågstationer

Consido bygger in kabelstegar i tågstationer

Genom ett samarbete med Consido har MP bolagen fått uppdraget att leverera kanalisation till ett flertal tågstationer i Sverige. Kalhäll samt Södertälje station är ett par av dessa. 

Kabelstegen byggs in tillsammans med en profil som Consido tagit fram, som sedan lackas och paketeras av MP. 

consido.se

Placeholder image

Öppningsbara profiler.

Perongen på Kalhälls tågstation.

Installation på Södertälje station med ett annat färgval.