2022 - Malmö sjukhus

Malmö sjukhus - moderniseras

Här växer 244 enkelrum, operationssalar, mottagningar och sterilcentral fram.

Det ingår även en servicebyggnad med nytt laboratorium och logistikcentral,

ett nytt bårhus, utbyggt rörpostsystem, teknisk infrastruktur och kulvertar

med självgående truckar. Med andra ord moderniseras stora delar av sjukhusområdet.

Fribärande kabelstege som är avsedd för långa konsolavstånd. 

Fribärande kabelstege

Kabelstege uppfäst med ankarskena och väggkonsol. Kabelstegar har även fått T - avgreningar som länkar samman.

Kabelstege

Väggkonsol

Ankarskena

Avgreningar

Trådstegar uppfästa med takpendel, konsol och universalbricka.

Trådstegar

Takfästen

Universalbricka med monteringsskruv