2017 – SCA Östrand

I augusti 2015 beslutade styrelsen i SCA (Svenska Cellulosa AB) att investera nästan åtta miljarder kr i en ny fabrik i Östrand utanför Sundsvall – projektet Helios. Efter en långsiktig bearbetning fick vi det positiva besekedet att affären för kanalisation hamnade hos MP bolagen.
Under året har stora mängder med kabelstegar levererats och det kommer sammanlagt bli ca sju mil stegar i olika ytbehandling till detta spännande projekt

Bild: SCA

Placeholder image