2017 – Sickla Front Sthlm

Till Sickla Front Stockholm kontorsbyggnad har MP levererat ca 3000 m kabelstegar och 2000 m montageprofiler.

Takmontage med MP-S-stegar.