Beräkningshjälp

Ett makrobaserat exceldokument som räknar ut ditt behov av
konsoler och skarvar m m.
Beräknar kabelstegar, trådstegar, rännor och armaturskenor.
OBS! Aktivera innehåll i Excel krävs! 

 

Bygg stavar och begär offert direkt i konfiguratorn!
Offerten kan enkelt begäras efter registrering. 
Efter begärd offert kan bestyckning ej ändras då den fått ett unikt Id samt registrerats i vårt affärssystem.