Produktnyheter

MP-produkter är välkända för dess enkel- och smidighet, därav devisen Snabbare och enklare. Säljkåren jobbar nära kunderna tillsammans med personal med stor kunskap och klurighet. Dessutom växer MP-fabriken i samma takt som våra produkter utvecklas.
Vi kan även erbjuda materialmängdning – från ritningar till projekt, där bl a planvisa leveranser till byggen blir mycket enkla. Underlag måste dock innehålla kanalisation, vi kan ej projektera från byggritningar. Sammantaget kan man säga att vi är en komplett leverantör av kabelförläggningsmateriel, där vi även inkluderar ett miljöansvar.

För ytterligare information, kontakta försäljningsavdelningen.

 

 

Nytt bärok för alla kabelstegar!

Endast 20 mm:s bygghöjd krävs under stegen och passar alla typer av takpendlar.

Montaget underlättas då bäroket hängs på pendel/ankarskena och på så sätt frigörs båda händerna innan det låses fast med skruv och mutter.

Snabbare och enklare helt enkelt!

– Se mer...
– Bärok...

Ny ytbehandling för kabelstegar utomhus!

Det är allmänt känt att varmgalvade kabelstegar kan sitta utomhus, men med hänsyn till miljön är processen inte skonsam. Det medför transporter till och från anläggning för varmgalvning efter tillverkning. Därför ha vi tagit fram en ny stege i Z4-material, som är färdigbehandlad från stålverket och självläker efter exempelvis håltagning o dyl.
Ytbehandlingen motsvarar minimum 85 µm, jämfört med en traditionell stege som normalt är max 60 µm.Godkänd för alla miljöer upp till klass C4.

– Se mer...
– Z4 stegar...

 

Ny väggskena för utomhusbruk!

Vår populära väggskena för t ex sandwichprofiler, har enligt kunders önskemål fått en ny variant för utomhusbruk. Den har samma egenskaper som föregångaren men klarar miljöer upp till C4.

– Se mer...
– Väggskena...

Ny överkörbar golvbox!

I bilhallar ställs numera höga krav på både tålighet och funktion. Bodo heter boxen du kan köra över, oavsett om den är stängd eller öppen och den har numera två olika utföranden beroende på kundens önskemål om bestyckning.
Den ena är bestyckad med ett kraftuttag och ett RJ45 och den nya som vi nu lanserar har ett dubbelt kraftuttag. Det finns boxar sedan tidigare för kontorsmiljöer där det inte krävs en förstärkt.

– Se mer...
– Bodo…

Nytt skarvstycke till ventilationsgaller! 

Det gamla skarvstiftet till ventilationsgaller upplevde kunderna att det var svårt att montera. Detta resulterar såklart i ett uppdaterat skarvstycke till ventilationsgallren. Montaget kan ske åt vilket håll som helst och kan även monteras i efterhand när de sitter monterat på väggkonsol.

– Se mer...
skarvstycke kanaler...

Nytt uttag med Ensto Net kontakt! 

Om man önskar en ännu snabbare installation av våra nya uttag till fönsterbänkskanalerna kan man nu beställa med en förmonterad trepolig Ensto Net kontakt. Inge verktyg krävs för installationen och uttagen finns i 2- och 4-brunnars utförande. 

– Se mer...
uttag kanaler...

Ny serie vägguttag till fönsterbänkskanaler.
Vi talar ofta om att jobba snabbare och enklare, och det visar vi även när vi nu släpper en ny serie uttag, där vi designat både funktion och utseende. Installerat och klart på 25 sekunder!

Se mer...

Uttag kanaler...

Installationsvideos...

TB1332-3

Efterfrågan på en lite större infälld kanal har under hösten lett till att vi nu fått fram en storebror till den tidigare TB1032-3.

Denna kanal har ett infällnadsmått på 123 mm bredd och 65mm djup. Levereras i 3 m längder och apparater samt lock är samma som till de övriga kanalerna i sortimentet. Det finns även ett ändlock som täcker både kanalen och kanten på väggen.

– Se mer...
TB1332-3...

 

119Z4

Ett nytt fäste för armaturer hängandes 45° under kabelstege har tagits fram.

Fästet monteras genom att man hänger det över stegsidan och fixerar med vår vanliga bultsats MP-937.

Fästet klarar miljöer upp till C4 och passar alla kabelstegar förutom fribärande (MP-FZ).

– Se mer...
119Z4...

Trådstege med högre kant!
Allt större datahallar kräver mer kablar på t ex trådstegar.
Trådstege med högre kant finns nu med höjd 110 mm och bredd 100-600 mm.
Korrosivitetsklass från C1 (inomhus) till C5-M (marin miljö).

– Se mer...

Ny stavfot!
Till MP-flex och MP-Duo finns numera ett alternativ till den traditionella designfoten. Den nya foten är 10 mm tjock och väger 8 kg. Finns både i vit- och grålackerat utförande.

– Se mer...

Z4 eller varmförzinkat?
På Elfack i maj 2017 lanserades en riktigt intressant nyhet. Trådstegar i Z4-material. Ett material med bättre korrosivitets tålighet än traditionellt varmförzinkade trådstegar och fördelaktigare för både miljö och ekonomi – det vinner vi alla på. 

– Se mer...