MP bolagen Skogsindustri AB

Ett helägt dotterbolag till MP bolagen i Vetlanda AB.