Massaved

MP bolagen importerar massaved från länderna kring Östersjön samt Nordeuropa. Massaveden transporteras med egna s k carrierfartyg direkt till skandinavisk skogsindustri.