Shipping

MP bolagen har utvecklat ett eget transportsystem med carrierfartyg enligt roll on/roll off-systemet.

MP-flottan består idag av tre carrierfartyg med hemmahamn Ystad. Fartygen transporterar i huvudsak massaved till cellulosaindustrin samt bränsleflis.
I returlast transporteras bulkvaror såsom grus, bergkross, kalksten och skrot.

Lastning och lossning kan ske med hamnkranar, truckar och/eller lastbilar utrustade med kran. Lossningstiden för 10.000 m³t tar i genomsnitt 18 arbetstimmar.