Bongo

Shipping

Bongo är MP:s nyaste carrierfartyg – större och mer avancerad än de andra två fartygen.
Byggdes i Swinouscjie, Polen 2007-2008.

Teknisk data

Byggår   2007-2008
Största längd   98,25 m
Största bredd   22,53 m
Sidoväggshöjd styrbord 3,32m
  barbord 7,60 m
Däcksyta   1900 m²
Ramper styrbord 2 st
  barbord 1 st
Axeltryck däck 50 ton
  ramp 50 ton
Djupgång vid maxlast    4,89 m
Bruttoregisterton   3620 ton
Nettoregisterton   1086 ton
Deadweight   8058,9 ton

Lastkapacitet
   
Massaved    6550 m³ fub
Flis   8600 m³ fub
Kalksten/bergkross   7800 ton