Boxer

Under augusti 1986 levererade Kockums Varv MP bolagens fjärde carrierfartyg  Boxer. Fartyget var ett nödvändigt tillskott för att klara ved- och flishanteringen vid träflisanläggningen i Ystad, som hade ökat sin produktion kraftigt.

Fartyget lämpar sig väl för ved- och flistransporter med sina höga sidoväggar och dubbla ramper (på styrbordsida i fören och i aktern - 6,35 m breda), som innebär ett fullt utvecklat roll on/roll off-system.

Teknisk data

Byggår   1986
Största längd     84 m 
Största bredd    22,60 m
Sidoväggshöjd     styrbord  3,40 m 
                             babord  7,60 m
Däcksyta    1600 m² 
Ramper                 styrbord  2 st
                                 
Axeltryck               däck  65 ton 
                               ramp   65 ton 
Djupgång vid maxlast     4,90 m 
Bruttoregisterton    2824 ton 
Nettoregisterton    847 ton
Deadweight    6640 ton
     
Lastkapacitet     
Massaved    10500 m³t
Flis    16000 m³s
Kalksten/bergkross    6400 ton