Teknisk data

Teknisk data       Bongo 
Byggår       2007-2008 
Största längd       98 m 
Största bredd       22 m 
Sidoväggshöjd styrbord      3,32 m 
  babord      7,60 m 
Däcksyta        1900 m² 
Ramper styrbord      2 st 
  babord       1 st 
Axeltryck  däck     65 ton 
  ramp      65 ton  
Djupgång vid maxlast       5,0 m 
Bruttoregisterton        3620 ton 
Nettoregisterton        1086 ton 
Deadweight     

 

 

8058,9 ton
         
Lastkapacitet        
Massaved       6500 m³ fub
Flis       8600 m³ fub 
Kalksten/bergkross       8200 ton