Teknisk data - jämförelse

Teknisk data   Boxer Bagge  Bongo 
Byggår   1986  2002  2007-2008 
Största längd   84 m  95 m  98 m 
Största bredd   22,60 m  22,02 m  22 m 
Sidoväggshöjd styrbord  3,40 m  3,32 m  3,32 m 
  babord  7,60 m  7,22 m  7,60 m 
Däcksyta    1600 m²   1624 m²   1900 m² 
Ramper styrbord  2 st  2 st  2 st 
  babord   1 st 1 st 
Axeltryck  däck 65 ton  65 ton  65 ton 
  ramp  65 ton   65 ton   65 ton  
Djupgång vid maxlast   4,90 m  4,22 m  5,0 m 
Bruttoregisterton    2824 ton  2757 ton  3620 ton 
Nettoregisterton    847 ton  827 ton  1086 ton 
Deadweight    6640 ton  6085 ton  8058,9 ton
         
Lastkapacitet        
Massaved   10500 m³ t  10500 m³ t   6500 m³ fub
Flis   16000 m³s   16000 m³s   8600 m³ fub 
Kalksten/bergkross   6400 ton  6000 ton  8200 ton