Organisationsförändring

2020-09-01

Fr v Tomas Granlund, Peter Josephson, Magnus Sandberg, Mats Landén och Evert Karlsson.

Idag genomför MP bolagen  en större organisationsförändring. Information om den finns att läsa via länk nedan.

Läs mer...
Pressinfo organisationsförändringar 2020-09-01