Företagsledning


Magnus Sandberg

VD
Direkt: +46 (0)383-76 26 51
Mobil: +46 (0)76-196 34 43

Ledningsgrupp


Magnus Sandberg

VD
Direkt: +46 (0)383-76 26 51
Mobil: +46 (0)76-196 34 43


Anders Svennung

Produktionschef
Direkt: +46 (0)383-343 41
Mobil: +46 (0)70-633 82 74


Peter Thomsen

Chef Pressverktyg
Direkt: +46 (0)383-76 36 34
Mobil: +46 (0)70-834 93 85


Patrick Sandell

Inköpschef lager och logistik
Direkt: +46 (0)383-343 32
Mobil: +46 (0)70-242 92 29


Lennart Hallengren

Försäljningschef

Mobil:+46 (0)70-358 01 90


Anders Karlsson

Marknadschef
Direkt: +46 (0)383-76 36 12
Mobil: +46 (0)70-696 36 12


Torbjörn Hägg

Personal/Ekonomichef
Direkt: +46 (0)383-76 36 19
Mobil: +46 (0)70-534 23 70