Produktionsteknik


Thomas Klein

Produktionsteknik- och underhållsansvarig
Direkt: +46 (0)383-76 26 52
Mobil: +46 (0)70-271 94 01


Erik Ahnstedt

IT- och verksamhetsutveckling

Direkt: +46 (0)383-76 26 55
Mobil: +46 (0)73-939 67 06