En koncern - fyra verksamheter

Verksamheterna består av förvaltning av koncernens aktieinnehav samt fastigheter. Moderbolaget bedriver även jord- och skogsbruk på Farstorps Gård i Vetlanda kommun samt skogsbruk på Falsterbo Bruk i Västerviks kommun. Industribolaget har två grenar, kabelförläggning och verktygstillverkning.

Koncerninformation

Koncerninformation