Skogsbruk

MP bolagens skogsbruk bedrivs på ett rationellt och ansvarsfullt sätt där vi tar stor hänsyn till natur och biologisk mångfald. Skogarna är dubbelcertifierade enligt PEFC™ och FSC® och en sedan tidigare omfattande areal är avsatt för naturvård, nyckelbiotoper och reservat.

Skogen betydde mycket för vår grundare Werner von Seydlitz. När han kommit till Sverige som flykting 1949 utbildade han sig på Träforskningsinstitutet i Stockholm och kom då i kontakt med grundarna till Myresjöhus. I den här filmen berättar Erik Karlsson om skogsbruket som bedrivs, främst i Ankarsrum utanför Västervik.  

Falsterbo bruk

Fastigheten består av sammanhängande skifte beläget i Kalmar län, Västerviks kommun och Hjorthed församling. Naturskön kuperad terräng med stort inslag av sjöar och berg domineras skogligt av tall.

  • Total areal: 4000 ha
  • Produktiv skogsmark: 3000 ha

Med stor hänsyn till miljö och biologisk mångfald bedrivs ett modernt och rationellt skogsbruk med ett väl utbyggt vägnät för tung trafik.

 Målsättningen är att generellt behålla virkestätheten och öka andelen lövskog.

Bolagets skogar är FSC® och PEFC™ dubbelcertifierade enligt FSC-C006219 och PEFC S 03676.

Vill du veta mer?

Vi är här för att besvara dina frågor.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner