Farstorps Gård -en del av MP bolagen

Presentationsfilm MP bolagen jordbruk

1968 köpte Werner von Seydlitz Farstorps gård som ligger i Nye. ett par mil utanför Vetlanda. 
Jordbruket låg honom nära hjärtat och än idag drivs gården i MP bolagens regi.

Här får vi träffa Lisa som berättar hur det är att arbeta på gården.

Farstorps gård

En rationellt driven jordbruks- och skogsgård, inriktad på mjölk- och köttproduktion.

Ladugården har lösdrift och en modern utfodringsanläggning för ensilage och hö med datoriserad utportionering av foder. En bra verkstad och maskinhall gör att en förvaltare och tre personer klarar jordbruksdriften.

  • Total areal: 720 ha
  • Jordbruksmark: 170 ha

Mjölk och köttproduktion

Djurbeståndet är ungefär 250 djur och 100-120 är mjölkande. Mjölkproduktionen uppgår till ca 10000 kg per ko och år. Mjölkkobesättningen är SRB. Totalt produceras ungefär 1 100 000 kilo mjölk per år.

Tvärtemot vad många tror involverar mjölkproduktion en stor mängd teknik. Moderna jordbruk använder avancerad teknik för att effektivisera processen, övervaka djurens hälsa och skapa en mer hållbar produktionsmiljö. Tekniken spelar en avgörande roll i att skapa en balans mellan effektivitet och omsorg om både djuren och miljön.

 

Andelen skog på Farstorps gård är 520 ha produktiv skogsmark. Denna är grandominerad med mycket hög bonitet. Ambitionsnivån på röjning och föryngring är hög för att lägga en god grund för kommande bestånd. Höga naturvärden i nyckelbiotoper och ädellövskog bevaras och skapas i särbehandlad skog.

Förutom skördar för spannmål utförs även fälthack. Detta innebär att man hackar exempelvis gräs, örter och majs som skall användas som foder. Detta hamnar normalt sedan i rundbalar som man kan se på fälten. Farstorps Gård använder numera en plansilo som används istället för rundbalar och på detta sätt sparas cirka 2000 kilo plast per år. Dessutom minskar transporterna av rundbalar från fält till utfodring.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så svarar vi gärna på dina frågor.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner