Värdepapper

MP bolagen har en långsiktig strategi att placera överskottslikviditet i värdepapper. Syftet är att ge bolaget finansiell styrka samt avkastning för koncernens fortsatta tillväxt och utveckling. 

Stora Enso

Stora Enso är en finländsk och svensk skogsindustrikoncern med verksamhet i fem världsdelar. Företaget arbetar huvudsakligen inom förpackningar, produkter av biomassa, träkonstruktioner och papper.

I mer än 40 år har MP bolagen aktivt förvaltat en aktieportfölj som över tid har dominerats av ett aktieinnehav i Stora Enso. 

Ägarandelen är 0,7 % av kapitalet och 2,1 % av rösterna i bolaget.

Sammantaget uppgår marknadsvärdet av MP bolagens innehav av värdepapper till cirka 1 400 Mkr.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så svarar vi så snart vi kan.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner