En stolt historia

Diplomingenjör Werner von Seydlitz kom till Sverige med två tomma händer 1949. Skog, lantbruk och verkstadsindustri var hans liv. När han gick ur tiden 2016 önskade han att andra eldsjälar skulle ta vid där han slutade.

Flera verksamhetsområden

Från flykting, diplomingenjör och entreprenör till skogsägare, mjölkbonde, redare och välgörare.

Werner von Seydlitz livshistoria är onekligen unik. Född i Ostpreussen (dagens Kaliningrad) 1927 kom han på diverse omvägar som flykting till Sverige 1949 och mellanlandade på Träforskningsinstitutet i Stockholm.

1953 bildades Firma metall och plast i Vetlanda som senare blev MP bolagen i Vetlanda AB.

Verksamheten bestod till en början av export av biprodukter från sågverk, såsom svallved och hyvelspån jämte enmetersved som lastades på järnvägsvagnar och exporterades till Tyskland för vidareförädling till spånplattor och wallboardskivor.

Redan från starten fanns ytterligare ett verksamhetsområde i företaget. En kallvalsad vinkelprofil med ett sinnrikt hålsystem konstruerades. Med stålbultar och några tillbehör skruvade man enkelt ihop alla tänkbara konstruktioner. Dessa produkter blev så småningom inkörsporten till elbranschen.

Andra halvlek av industrimannens liv kretsar kring småländska skogar, jaktmarker och kräftvatten, men också runt Östersjöns hamnar och farvatten.

Läs mer:
Wernerstiftelser

Hedrad av kommunen

Werner von Seydlitz var en stor entreprenör med en kärlek till bygden. Kommunen hedrar invånare som har gjort Vetlanda känt i positiv bemärkelse eller gjort en stor insats.

2007 instiftades "hedersplats Vetlanda" och Werner fick utmärkelsen tillsammans med bl.a Lena Philipsson  (artist), Jonas Claesson (bandyspelare) och Pelle Näver (poet) detta år. 

Idag lever hans minne kvar och föreningar kan söka bidrag från hans stiftelse som främjar idrott, kultur hembygd och utbildning i Vetlanda kommun. Detta ger ett enormt tillskott för föreningslivet. 

Läs mer: 
Stiftelsen Werner von Seydlitz - Wernerstiftelser

Farstorps gård

Farstorps gård


Farstorps gård, belägen strax utanför Vetlanda, kom att ersätta det familjegods som en gång fanns i Ostpreussen.

År 1968 förvärvades gården tillsammans med omgivande marker. Än idag är jord- och skogsbruk centrala verksamheter som bedrivs på gården, och detta sker i MP bolagens regi.

Gården rymmer boskap på ungefär 250 djur varav 100 till 120 mjölkkor. Totalt produceras ungefär 1 100 000 kilo mjölk per år.

Här levde Werner till sina sista dagar. 

MP bolagen siktar framåt

MP bolagen siktar framåt


När Werner gick bort 2016 skickade han med en sista önskan:

"Vi skall vara framgångsrika i minst 100 år efter min dödsdag"

Så vi har vägen utstakad framför oss.