Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är allt viktigare och vi påminns om detta dagligen. När vi pratar hållbarhet är det inte bara på miljön vi tänker, för ett hållbart samhälle krävs det också att vi arbetar med de sociala- och ekonomiska aspekterna.

Här nedan har vi samlat en del av de åtgärder som vi gör och kommer att göra i framtiden. Vi kan inte ensamma ändra hela världen men vi kan bidra till att våra barn och framtida generationer får en bättre förutsättning.

Social hållbarhet

Att vara en god samhällsaktör är en självklarhet för oss och den egna personalen är minst lika viktig. Nedan ger vi några exempel där vi bidrar till detta. 

Behöver du fråga något?

Vi finns här och kan svara på just dina frågor.