Traverser

Traverser används för att lyfta och transportera tunga objekt som kan vara svåra eller omöjliga att hantera manuellt. De är utformade för att vara säkra och effektiva och kan hantera olika stora laster.

Abus

Spännvidd:
20 meter 

Totalkapacitet: 
28 ton

Övrigt: 
Dubbla traversbalkar 7+7 ton i varje balk