Vi minskar klimatavtrycket!

Hög kvalitet är grunden för alla våra val. Vårt framtidslöfte är att ligga i framkant och tänka hållbart – samtidigt. 

En värld för alla

En värld för alla

 

Jordens resurser är begränsade och ju mer vi har minskat och anpassat vår egen energianvändning, desto tydligare har våra materialinköp stuckit ut i vårt klimatavtryck. Det har gett oss ett dilemma – ska vi behöva välja mellan kvalitet och hållbarhet?

Vägen till hållbara val

Vägen till hållbara val

Återvunnen aluminium minskar energiåtgången radikalt, men de tillgängliga volymerna är ännu för små. Vi sökte andra vägar att minska vårt klimatavtryck utan att ge avkall på kvalitet. Nu presenterar vi ett alternativ som tar oss en bit på väg.

Vårt val gör skillnad

Vårt val gör skillnad

Med koldioxidsnål aluminium minskar vi nackdelarna rejält, men behåller alla fördelarna.
Installationer och utrustning som håller och fungerar under lång tid är en del av hållbart byggande. Rena, oblandade material är lätta att skilja ut och återvinna den dag behov och funktioner förändras. Vårt medvetna materialval minskar vårt klimatavtryck. 

Processen vid framställning

Vårt medvetna materialval minskar vårt klimatavtryck

 Koldioxidutsläppen per kilo aluminium minskar med 40 procent, från 6,7 till 4 kilo. För en kontorsbyggnad som behöver 100 meter fönsterbänkskanal motsvarar minskningen utsläppen från 1000 kilometers körning med bensinbil.

Ladda ner broschyr

Vi minskar klimatavtrycket

Följ länken för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och vad vi gör på vägen till en bättre värld.