Lösningar för infrastruktur

Infrastrukturprojekt kräver starka och även hållbara produkter. Vårt sortiment passar bra och utvecklas hela tiden inför nya utmaningar.  

Ulricehamnstunneln

Redan 2015 såldes det första tunnelprojektet i Sverige med syrafasta kabelstegar. Projektet strax norr om Ulricehamn på riksväg 40 mäter ca 400 m per tunnelrör och en viktig förbindelse för trafiksäkerheten på sträckan.

Produkter för infrastruktur

Här nedan visar vi exempel produkter som passar vid installationer av infrastrukturprojekt.

Tunnelstegar rostfritt/syrafast

Rostfria och syrafasta kabelstegar finns i både som tung kabelstege och för fribärande montage med långa konsolavstånd. Vi har även en modell med öppen profilsida som är godkänd av trafikverket att användas i tunnelinstallationer.

Till produkterna

Rack på tunnelvägg

Fribärande kabelstegar används ofta i vägtunnlar, både som kabelbärare på tunnelväggarna och rack för nödljus samt andra installationer.

Till produkterna

Produkter för installationer på broar

Vi har produkter som lämpar sig väl för installationer på broar. Beroende på närhet till kust kan olika ytbehandlingar väljas. 

Till produkterna