Koncerninformation

Verksamheterna består av förvaltning av koncernens aktieinnehav samt fastigheter. Moderbolaget bedriver även jord- och skogsbruk på Farstorps Gård i Vetlanda kommun samt skogsbruk på Falsterbo Bruk i Västerviks kommun. Dotterbolaget MP bolagen Industri AB har två affärsområden, kabelförläggning och verktygstillverkning.

Bolagsfakta koncernen

SäteVetlanda
Organisationsnummer556067-9895
Antal anställda122
Aktiekapital30 Mkr
StyrelseordförandePeter Josephson
KoncernchefEvert Karlsson
EkonomichefTorbjörn Hägg

Vill du veta mer eller har frågor till koncernledningen? Klicka på länken nedan.

Kontaktpersoner koncernen

Kontaktpersoner