Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är allt viktigare och vi påminns om detta dagligen. När vi pratar hållbarhet är det inte bara på miljön vi tänker, för ett hållbart samhälle krävs det också att vi arbetar med de sociala- och ekonomiska aspekterna.

Här nedan har vi samlat en del av de åtgärder som vi gör och kommer att göra i framtiden. Vi kan inte ensamma ändra hela världen men vi kan bidra till att våra barn och framtida generationer får en bättre förutsättning.

MP bolagen Reduced - Vi minskar klimatavtrycket!

Vi är alltid på jakt efter förbättrade material, pålitliga leverantörer och innovativa lösningar. Vår beteckning för produkter som är exceptionellt miljövänliga är: MP bolagen Reduced.

Z4 material

Vi har tagit fram ett nytt material som vi kallar Z4 för kabelstegar, trådstegar och klamringsband. Metallen är färdigbehandlad från stålverket och självläker exempelvis efter håltagning. Ingen efterbehandling krävs. 

Bra miljöval - färre transporter, högre korrosionsbeständighet samt ett lägre pris!

Mer information finns  här:

Aluminium med mindre klimatpåverkan

Koldioxidsnål Aluminium är ett självklart val för oss. Detta material används i produkter som fönsterbänkskanaler, uttagsstavar och klamringsband.
Vi bibehåller samma formbarhet,  kvalitet och styrka men klimatpåverkan minskar betydligt mot tidigare.
Koldioxidutsläppen per kilo aluminium minskar med 40 %, från 6,7 till 4 kilo.
För en kontorsbyggnad som behöver 100 m fönsterbänkskanaler motsvarar minskningen 1000 kilometers körning med bensinbil.

läs mer om vår koldioxidsnåla aluminium här!

Social hållbarhet

Att vara en god samhällsaktör är en självklarhet för oss och den egna personalen är minst lika viktig. Nedan ger vi några exempel där vi bidrar till detta.