Z4 - ett bättre val för miljön

Vi är alltid på jakt efter nya material som är bättre för miljön och som kan underlätta vardagen. Ett nära samarbete med dig som installerar är därför viktigt för oss. Här presenterar vi materialet som vi kallar Z4, som inte bara klarar sig i utomhusmiljöer bättre än traditionellt varmförzinkat. Dessutom är det en fördel om man installerar i datahallar och man vill undvika Zink Whiskers.  

Klicka här för att läsa mer om Zink Whiskers och hur man undviker det.

Metoder för att galvanisera

Elförzinkning är en process där ett tunt lager av zinkbeläggning appliceras på ytan av en metall, vanligtvis stål eller järn, för att skydda den mot korrosion. Processen involverar att doppa metallen i ett elektrolytbad (en lösning som leder elektricitet) tillsammans med zinkanoder (zinkmaterial som avger zinkjoner). När en elektrisk ström passerar genom badet, reagerar zinkjonerna med metallytan och bildar en tät zinkbeläggning på ytan av metallen.

Pregalvanisering 
Detta är en metod där exempelvis en stålrulle passerar genom ett bad av zink under en kort period. Luftknivar eller mekanisk torkning tar bort överskottet och ytfinishen blir god. Beläggningen på zinkskiktet blir något tunnare än varmförzinkning och därefter bearbetas plåten till produkter. 

Varmförzinkning, också känd som doppförzinkning, är en process där en bearbetad produkt doppas i smält zink för att skapa ett skyddande zinklager på ytan. Den färdiga produkten har nu ett tunt, men mycket starkt zinkskikt som skyddar metallen under det från korrosion. 

Z4 trådstegar

Trådstegar är ett bra val för kabelförläggning i  till exempel datacenter och där kan ju elförzinkning ses som ett naturligt val för ytbehandlingen. Ser man till problem med Zink whiskers så skall denna ytbehandling undvikas. 

Redan 2017 lanserades trådstegar i materialet Z4. Man ersatte då traditionellt varmgalvade trådstegar och detta var ju så klart en chansning men en bättre produkt som är bättre för miljön och har samtidigt ett lägre pris var ett vinnande koncept.

Korrosionsmotståndet är också bättre jämfört med doppförzinkade trådstegar.

Ytbehandlingen motsvarar minimum 85 µm, jämfört med en traditionell varmgalvad produkt som normalt är max 60 µm. Vissa tillbehör kan inte tillverkas i Z4 beroende på materialtjocklek, så där får man välja varmgalvad.

Så vid installationer i datacenter skall man välja trådstegar i ytbehandling Z4 samt sendzimirförzinkade (S) tillbehör. och för utomhus bruk väljs tillbehör i varmgalvat utförande om det inte finns i Z4.

 

När det gäller kabelstegar finns Z4 materialet även här.Det är samma tillverkningsprocess som hos trådstegarna så ytbehandling efter tillverkning är inte nödvändig. Plåten självläker efter kapning eller håltagning där en traditionellt varmgalvad stege måste skyddas på de öppna ytorna för att inte rosta. Ytbehandlingen motsvarar minimum 85 µm, jämfört med en traditionell varmgalvad produkt som normalt är max 60 µm. Vissa tillbehör kan inte tillverkas i Z4 beroende på materialtjocklek, så där får man välja varmgalvad.

Kabelstegarna med tillbehör är godkända för miljöer upp till korrosivitetsklass C4.

Bra miljöval - färre transporter, högre korrosionsbeständighet samt ett lägre pris!

Bra miljöval enligt Byggvarubedömningen och Sunda Hus

Produkterna i Z4 material är bedömda hos både Byggvarubedömningen och Sunda hus. 
Dessa är databaser som sammanställer produkters miljö och hållbarhetspåverkan. Med ett konto kan exempelvis elinstallatören söka efter en produkt och få reda på miljöpåverkan.

Resultatet hos Byggvarubedömningen är "Rekommenderas" och hos Sunda Hus är bedömningen "A". 


Klicka för att komma till Byggvarubedömningen

Klicka för att komma till Sunda Hus

Ladda ner infoblad

Se exempel på produkter!