Potentialanslutning

Potentialanslutning i en elektrisk installation är viktig. Vi har produkterna för att kunna ansluta potentialutjämningskablar till stegar m.m och göra en säker installation.

Läs mer

Om potentialanslutning

Alla produkter i MP bolagens sortiment har godkända skarvar för potentialutjämning. Dock får exempelvis en kabelstege inte användas som en bärande del i potentialutjämningssystemet. Enkelt förklarat innebär detta att man inte får ansluta en potentialanslutningskabel från en kabelstege till en maskin.