Mellanlägg

Mellanlägg används för att separera eller skydda kablar, de kan även användas när flera kablar skall sitta i samma kabelhållare.

Läs mer

Om mellanlägg

Mellanlägg GW

Mellanlägg GW används som tryckutjämnare mellan kabel och underlag. Man kan montera denna både över och  under kabeln för att få en isolerad infästning, Plasten är klimatbeständig och slagfast. 

Dubbelt mellanlägg DW

Dubbelt mellanlägg DW används då man monterar två eller flera kablar i samma kabelhållare. Plasten är klimatbeständig och slagfast.

Långt mellanlägg LW

Långt mellanlägg LW  används då man behöver fördela trycket mot kabeln på en längre yta. Användning kan ske både över och under kabeln och kan även användas som dubbelt mellanlägg vid flera kablar i samma kabelhållare.  Tillverkad i metall och finns både i varmförzinkat och omagnetiskt rostfritt utförande.