Skiljeplåtar

Skiljeplåtar och telerännor används för att separera eller skydda känsliga kablage.