Takfäste

Takfäste för kabelstegsmontage kan se ut på flera sätt. Antingen som en fast takpendel eller ett montage som sätts samman.