Vi finns här för dig

Här på MP bolagen anser vi att support är lika viktigt som försäljning. Att få hjälp att plocka ihop materiel är vardag för oss, men nog så viktig för en kund som behöver ta snabba beslut.

Vi erbjuder materialmängdning – från ritningar till projekt, som vi levererar tillsammans med er kunder. Materialval och montagesätt bestäms tillsammans och tillbehör beräknas. Artikellistor kan levereras via excel eller inritat på ritningar. Planvis leveranser och avrop till byggen blir mycket enkla. Underlagen måste dock innehålla kanalisation, vi kan ej projektera från byggritningar. 

Vi finns här för dig

För ytterligare information, kontakta försäljningsavdelningen.