Support

Här på MP bolagen anser vi att support är lika viktigt som försäljning.
Att få hjälp att plocka ihop materiel är vardag för oss, men nog så viktig för en kund som behöver ta snabba beslut.
Vi erbjuder även materialmängdning – från ritningar till projekt, som vi levererar tillsammans med er kunder.
Planvis leveranser till byggen blir då mycket enkla. Underlagen måste dock innehålla kanalisation, vi kan ej projektera
från byggritningar.

För ytterligare information, kontakta försäljningsavdelningen.