Matarkanaler

Matarkanaler kan inte själva rymma ett uttag men ger en viktig länk från exempelvis ett tak ner till arbetsplatsen.